Tarieven

Iedereen is uniek en iedere klacht of behandeling is uniek. Vandaar dat er bij een gratis kennismakings gesprek gekeken wordt wat er voor u nodig is. Om een beeld te schetsen hieronder een lijst tarieven:

Wat Tijdsduur Kosten
Ontspanningsmassage 25 minuten 30 euro
Sportmassage Deel:

Arm/ Been

15-20 minuten 15-25 euro
Sportmassage Deel:

Rug / nek

20-30 minuten 20-35 euro
Medical tape Concept 15-30 minuten 10-30 euro

Bent u verhinderd? Meld dit tijdig tot 24 uur voor aanvang van de behandeling. U kunt tot 24 uur voor aanvang kosteloos afbellen, daarna wordt er het gehele (of een gedeelte) van de kosten van de behandeling op rekening genoteerd.

Copyright © 2019 - Sportmassages